Petr Šebesta
Kralupy nad Vltavou

tel.: 605 977 041
mail: gogoseba@seznam.cz

 • výsadby stromů
 • odborné řezy
  • výchovný řez
   provádí se v prvních letech po výsadbě
   cílem je tvar koruny, prosvětlení, úprava podchodné, podjezdové výšky, odstranění tlakového větvení,konkurenční větvení
   tento řez je důležitý pro zdravý a našim požadavkům vyhovující vývin stromu
  • udržovací řez
   zdravotní řez: zabezpečení dlouhodobé funkčnosti stromu a vysoké vitality
   bezpečnostní řez: odstraňují se větve suché, nalomené nebo jinak poškozené,
   které ohrožují nebo narušují statiku stromu
  • redukční řez
   výškové snížení koruny, zlepšení stability, celková redukce koruny, odstranění větví (elektrické vedení, konflikt s objekty, podjezdová výška, prosvětlení koruny)
 • bezpečnostní vazby = zajištění stromu proti rozlomení
  • používáme dynamické vazby (systém ARCO, COBRA)
  • statické vazby (vrtané)
 • ošetření dutin
 • kácení
  • poražení celého stromu
   postupné kácení z důvodu omezeného prostoru (pomocí kladek, spouštěcích kotev, lanovek, řetězových a lanových hupcuků)
 • úklidové práce
  • rozřezání dřevní hmoty, odvoz kmenů i zeleně
 • využívané metody
  • stromolezecká technika, manipulační plošina


Kralupy nad Vltavou obec Koleč
Kralupské gymnázium obec Sazená
Kokořínský důl